ปัญหาของวัยรุ่นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

ปัญหาของวัยรุ่นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งมักมีผลต่อสภาวะจิตใจของวัยรุ่นทำให้เกิดความสับสน ว้าวุ่น ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ หากวัยรุ่นไม่สามารถปรับตัวหรือ เผชิญกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ ก็อาจส่งผลกระทบอย่างมากมาย การตระหนักและเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นของวัยรุ่นจะช่วยให้สามารถรับมือและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ดี สำหรับปัญหาของวัยรุ่นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง มีดังนี้

    1. ความวิตกกังวล (Fear) เมื่อร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงวัยรุ่นมักอายที่จะต้องบอกคนอื่นเพราะความไม่เข้าใจในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น คิดว่าตัวเองเกิดความผิดปกติ กลัวถูกเพื่อนล้อ ไม่กล้าปรึกษากับพ่อแม่ เลยแอบดูหนังRเกาหลีเงียบๆคนเดียว ทำให้เกิดความเข้าใจผิดหลายๆเรื่อง

  1. การดูแลตนเอง (Self Care) การดูแลตนเองเหมาะสมตามวัยจะช่วยให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง และสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ ในวัยนี้มักนิยมการออกกําลังกาย เล่นกีฬา และ ทำกิจกรรมต่าง ๆ นอกบ้าน ทำให้มีสุขภาพที่แข็งแรง แต่ไม่รู้จักเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์
  2. ความหมกมุ่นในเรื่องเพศ (Wallowing in Sex) ร่างกายมีการเจริญเติบโตจนพร้อมที่จะมีการสืบพันธุ์ อีกทั้งร่างกายยังสร้างฮอร์โมนเพศ จึงทำให้เกิดมีความต้องการทางเพศ เรื่องเพศเป็นสิ่งแปลกใหม่ที่ทำให้รู้สึกตื่นเต้น อยากรู้อยากลอง จนกลายเป็นเรื่องหมกมุ่นทางเพศ หรือใช้เวลาดูหนังRเกาหลีมากเกินไป
  3. ความสนใจในเพศตรงข้าม (Interest in the Opposite Sex) เนื่องมาจากการกระตุ้นของฮอร์โมนทำให้มีความต้องการทางเพศ เริ่มสนใจเพศตรงข้าม และมีความรัก บางคนอาจแสดงออกโดยชอบหรือชื่นชมดารานักร้อง แต่บางคนจะเริ่มมีความรักและมีแฟน เกิดความลุ่มหลงไม่สามารถแยกแยะผิดถูก หรือความเหมาะสม บางคนสนใจสิ่งที่เกิดขึ้นในหนังRเกาหลี แล้วอยากลองทำตาม
  4. การควบคุมอารมณ์ (Temperance) การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกายทำให้หงุดหงิดง่าย โมโหง่าย และภาวะต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ของวัยรุ่น บางคนหงุดหงิดเพราะควบคุมอารมณ์ทางเพศไม่ได้ อาจจะอยากดูหนังRเกาหลีตลอดเวลา
  5. การวางตัว (Demeanor) เมื่อกลายเป็นวัยรุ่นที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วแต่ยังไม่เข้าใจบทบาทของตัวเองอย่างถูกต้อง เหมาะสม ไม่รู้จักรับผิดชอบตัวเอง ไม่มีความเข้าใจ ในบทบาทของตัวเอง
  6. การคบเพื่อน (To a Friend) เพื่อนมักมีอิทธิพลอย่างมากในวัยรุ่น ประกอบกับความต้องการเข้าสังคม และการเป็นที่ยอมรับทำให้วัยรุ่นมักติดเพื่อนมาก หากคบเพื่อนที่ไม่ดีก็จะยิ่งทำให้วัยรุ่นหลงผิดไปตามเพื่อน
  7. ความตื่นเต้น อยากรู้ อยากลอง (The Excitement Curious to Try) ความอยาก อยากลอง อยากทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง และเมื่อมีความต้องการเป็นอิสระ ต้องการทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยตัวเอง จะยิ่งรู้สึกตื่นเต้นเมื่อได้เห็นอะไรใหม่ๆจากหนังRเกาหลีหรือเพื่อน